Chính sách Bảo mật Kèo Nhà Cái 5 TenisWeb

Ngày hiệu lực: 15/02/2024

Chào mừng bạn đến với website “Kèo Nhà Cái 5 TenisWeb” (https://laligadeportoviejo.com/keo-nha-cai-5/). Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách minh bạch, công bằng và tuân thủ các quy định pháp lý. Chính sách Bảo mật này nhằm giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng website của chúng tôi.

chinh-sach-bao-mat

Thu thập Thông tin

Khi bạn truy cập vào “Kèo Nhà Cái 5 TenisWeb”, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau:

Thông tin cá nhân bạn cung cấp khi đăng ký tài khoản, như tên, địa chỉ email, số điện thoại, và địa chỉ giao dịch.
Thông tin tự động thu thập khi bạn truy cập website của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), trang bạn đã truy cập, thời gian và ngày truy cập, và dữ liệu cookie.

Sử dụng Thông tin

Thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng để:

  1. Cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
  2. Quản lý tài khoản của bạn và xử lý giao dịch.
  3. Gửi thông tin quảng cáo, cập nhật và các thông báo khác với sự đồng ý của bạn.
  4. Phân tích và hiểu về cách trang web của chúng tôi được sử dụng.

Chia sẻ và Tiết lộ Thông tin

Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba ngoại trừ trong các trường hợp sau:

  1. Với sự đồng ý của bạn.
  2. Khi cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để họ có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho chúng tôi.
  3. Khi yêu cầu bởi pháp luật hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc người khác.

Bảo vệ Thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý về mặt kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ không được phép.

Quyền của Bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, và xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị.

Thay đổi Chính sách Bảo mật

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật này tùy thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào thông qua website của chúng tôi hoặc qua email.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo lắng nào về chính sách bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại email keonhacai5@tenisweb của “Kèo Nhà Cái 5 TenisWeb”.

Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại chính sách bảo mật này để đảm bảo bạn hiểu cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định pháp lý.

 

3.3/5 (6 Reviews)